Företaget

Kontakt

VVS

EL

Vi På Fältet

Vi På Kontoret

Hitta Oss

Referenser

• All service och installation på Åkesson Sågverk AB i Holmsjö sedan 1956.

• All service och installation på Nävragöl Sågverk AB sedan 1956 till 1986. (brand)

• All service och installation på Bennsäter sågverk AB i Piggsmåla Eringsboda sedan 1992.

• Installation av Fridlevstad kommun:s vatten och avloppsreningsverk + Karlskrona kommun.

• All installation och service på Fur:s sjukhus.

• Installation av renings-anläggning (dammanl. Lyckebyån), flyttning av vakt-kur, på Flygt i Emmaboda 1999-2000.

• Installation av Waterjets fabrik. I Ronneby, 1997-2006.

• Installation av TV-studio samt kontor hos Decam i Karlskrona 1999.

• Installation av Ringö-sjukhem i samband med nybyggnation 1993, samt service.

• Installation/Renovering av data, Tele, kraft, brandlarm, kallelsesignalanläggning vid Blekingesjukhuset avdelningar Neonatal, Röntgen, Infektion 2002-2005.

• Rigging av 3G (Gsm) för Netel och Emil Lundgrens EL i Södra Sverige 2000-2004.

• Service på Shell:s bensinstationer i Oskarshamn, Kalmar, Karlskrona från 2000.

• Samt installation av skolor, bostäder, kontor, Lantbruk, värmepumpar m.m.


           Solpanelinstallation utförd åt Ronnebyhus på
           Madelungsvägen 2010.

 

adressmail